Nos mot näsa i närbild sorgen

När sorgen inte tilllåts

Som jag tidigare skrivit om har vi kommit lite längre idag med att ”tillåta” sorgen efter en hund eller en katt. Även där finns det tydliga gränser dock, sorgen får inte jämföras med den efter en människa. Den får inte pågå för länge (”hon skulle ha kommit över det nu”), Läs mer…

Av Therese Lilliesköld, sedan